Välkommen till Gatsmart stadsodling

Hej! Gatsmart stadsodling arbetar med olika former av stadsodlingar och trädgårdsscenografier, som utställningsträdgårdar och museiemiljöer och designar olika sorters gröna rum, odlingar och trädgårdar. Framförallt arbetar vi i stadsmiljöer. Sidan är under uppbyggnad nu i november