Välkommen till Gatsmart stadsodling

Gatsmart stadsodling drivs av Lotta Näslund och Ulrika Flodin Furås. Gatsmart stadsodling startades av Ulrika Flodin Furås, som är trädgårdsjournalist och stadsodlare. För ett par år sedan hakade Lotta Näslund på. Lotta är projektledare och har lång erfarenhet av stadsodling. Många av Gatsmarts uppdrag handlar om att skapa gröna miljöer av olika slag, gröna rum utomhus att trivas i. Kanske kunde man kalla det ett slags trädgårdsscenografi. Men vi arbetar ibland också praktiskt med anläggning och skötsel av trädgårdar och stadsodlingar. Bland trädgårdarna finns flera utställningsträdgårdar för museum, såsom Odla staden på Naturhistoriska Riksmuseets innergård och Berusande trädgård på Spritmuseum.

Gatsmart designar och anlägger också andra publika-, eller halvpublika ytor, som tillexempel en stadsodling för Nacka Forum och en köksträdgård på en av Clarion Stockholms terrasser. 

Inspirationen hämtar vi från olika ekologiska odlingsmetoder, från trädgårdshistoria, från konst och arkitektur. Vi arbetar alltid ekologiskt och hållbart.

Vi hjälper också till med att fylla platsen med innehåll, det kan till exempel handla om att starta en odlingsgrupp, hålla kurser, olika slags event eller skapa sociala mötesplatser. 

Gatsmart stadsodling är en del av ett nätverk bestående av anläggare, konstnärer, stadsodlare, trädgårdsdesigners, landskapsarkitekter, arkitekter, trädgårdsmästare, pedagoger med flera kompetenser. Beroende på plats, projektidé och förutsättningar skräddarsyr vi ett team för det aktuella projektet.

Uteplatsen
uteplats i skymning allium
gurka
Kejsarkrona
fontän
nyskördat