Anläggning

Vid nyanläggningar, restaureringar och större skötseluppdrag samarbetar vi med Miljönära08.

Miljönära anlägger också sedum-och ängsmattor på tak, terrasser och andra hårdgjorda ytor.