Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är det viktigaste i våra odlingar. I alla de odlingar vi gör använder vi bara ekologiska produkter och metoder. Vi planterar och sår blommor som ger pollinatörerna nektar och pollen över hela säsongen, från tidig vår till sen höst. Vi bygger jorden med hjälp av material som finns på plats, som löv och gräsklipp. Till detta lägger vi material, som stallgödsel, från gårdar nära odlingen. Skadedjursbekämpningen sker med naturliga metoder. 

Vi bygger ett odlingsystem som i möjligaste mån är självbärande och självförsörjande.