Clarion Stockholm

På hotell Clarion Stockholm designade vi en takterrass med grönsaksodlingar, blandat med sommarblommor som pollinerarna gillar. Terrassen, som inte användes till något innan odlingen kom dit, skulle, förutom att vara rekreation för hotellets anställda, även fungera som en mötesplats, ett ställe att ha mingel på och olika slags event.

I designen var vi måna om att skapa en odlad miljö som mötte den skarpa fasaden med alla blänkande fönster. På marken blandades vågiga stråk av krossat slipat glas från gamla glasflaskor med täckbark. Odlingslådorna var platsbyggda av hyvlat trä. 

I uppdraget ingick också en odlingskurs. Terrassodlingen sköts av en grupp av hotellets personal. 

Terrassodling Clarion Stockholm
Efter fest just när odlingen är nyanlagd.
Terrassodling Clarion Stockholm
Markmaterialet, glas och täckbark, går igen i fasadens färger.
Terrassodling Clarion Stockholm
Terrasodlingen i juli.
Terrassodling Clarion Stockholm
Lådorna är anpassade efter fasaden.
Terrassodling Clarion Stockholm
Sommarmalva mot en skorstensvägg i betong. Detalj av terrassodlingen.