Vår filosofi

Gatsmart stadsodling designar och utvecklar gröna stadsrum. Det kan vara ytor att odla grönsaker, bär och frukt på, en lummig berså, en prunkande takterrass eller ett stycke äng. Alla uppdrag är olika. Men gemensamt för dem är vår odlingsfilosofi, som är inspirerad av skogsträdgårdsodling. Vi arbetar mycket med jorden och odlingsbäddarna, vi skapar ny jord genom att använda hösilage, ensilage och halm, kvistar, löv, stjälkar och liknande. Vi har också stallgödsel och biokol i bäddarna.

På så sätt skapar vi en levande jord full med mikroorganismer, daggmaskar och näring. 

Vi blandar gärna ätbart med blommor som pollinatörerna gillar, och vi använder bara biologisk bekämpning, det vill säga skadegörarnas naturliga fiender. 

Platsen är unik. Innan vi tar oss an ett uppdrag så gör vi en djupanalys av platsen, dess historia, unika delar och förutsättningar. 

Användningen av de gröna rummen vi skapar är lika viktig som själva grönskan. Vi skapar också platser som man gärna vill vistas i, kanske äta lunch tillsammans i, läsa en bok eller bara vara i. Det kan vara att höra insekternas surr eller porlandet från en fontän. 

Det gröna rummet är också en plats för inspiration och glädje. Grönskan är även en plats för möten och olika sociala sammanhang.

Gatsmart stadsodling hjälper vid behov också till med att starta odlingsgrupper och odlingsföreningar och stöttar dem i planeringen och skötseln av odlingarna.

honungsfacelia, sommarmalva och grönkål
En favoritkombo i grönsaksbäddarna; honungsfacelia, sommarmalva och grönkål.
Uteplatsen
Uteplats Södermalm
Kulörta lyktor
Uteplats Södermalm