Naturhistoriska Riksmuseet

Gatsmarts Ulrika sköter om utomhusutställningen Odla staden på Naturhistoriska Riksmuseets innergård. Tillsammans med museets projektledare Frida Samuelsson utvecklar Ulrika också odlingen. Sedan starten har det bland annat tillkommit en dinosaurieträdgård och en balkongodling. 

Uppdraget är att skapa en plats för inspiration och kontemplation, men också en plats att upptäcka. Innergården är omtyckt och har sommartid ofta många besökare. Odlingarna är anpassade efter detta.

Odla staden är inspirerad av skogsträdgårdsodling, här finns många ätbara perenner. Näringen som tillförs jorden kommer också från odlingen. Ibland tillförs stallgödsel från 4H-gården i närheten. 

Blommorna, både sommarblommorna och de perennerna, är sådana som pollinerarna gillar. Här blommar det från tidig vår till sen höst. 

I Odla staden finns också pedagogisk verksamhet.

Odla staden Naturhistoriska Riksmuseet
Odla staden Naturhistoriska Riksmuseet
Odla staden Naturhistoriska Riksmuseet
Odla staden Naturhistoriska Riksmuseet
Odla staden Naturhistoriska Riksmuseet

Dinoträdgården

Dinoträdgården Naturhistoriska Riksmuseet

På museets innergård finns även en Dinoträdgård, som vi anlade 2018. Växterna i trädgården är alla sådana som fanns under yngre krita, bland annat Ginkgo. Detta var ett särskilt roligt projekt eftersom flera av museets forskare var inblandade.