Projekt/Show cases

Här har vi samlat några exempel på uppdrag. Innan vi tar oss an ett uppdrag så gör vi en djupanalys av platsen, dess historia, unika delar och förutsättningar.