Vasamuseets trädgård

Gatsmarts Ulrika sköter om Vasaträdgården, som är en trädgård såsom den kunde ha sett ut under början av 1600-talet. Här växer bara sådant som man odlade på den tiden och grönsaker som användes som proviant ombord på skeppet Vasa. Här finns också många av tidens läkeörter. Vasaträdgården är en renässansträdgård. Den anlades 1996 och har en genial och otroligt fin grunddesign.

Detta är en vilsam plats, dit människor kommer för att koppla av en stund. Kanske äta sin lunch eller medhavd fika. 

Trädgården är också full med pollinatörer sommartid. 

Utvecklingsarbetet i trädgården sker tillsammans med kollegorna på museet. 

Vasaträdgården är egentligen inte ett Gatsmart-uppdrag, utan en anställning. Det är ändå roligt att ha med Vasaträdgården här, ty den ligger varmt om Gatsmarts hjärta. 

Vasaträdgården
Vasaträdgården
Vasaträdgården
Vasaträdgården
Vasaträdgården
Vasaträdgården